Irving Penn,Child of Florence 1948

הפורטרטים של אירווינג פן

צילומי פורטרט לכל, ללא הבדל מעמד או מקצוע בשנת 1927 פרסם אוגוסט זנדר את ספר הצילום 'אנשי המאה העשרים' People of the Twentieth Century. הספר כלל צילומי פורטרט של בעלי מקצועות ותפקידים שונים ברפובליקת ויימר הגרמנית שלאחר מלחמת העולם הראשונה. גישתו האנתרופולוגית-מדעית כמעט של זנדר הייתה חלוצית באופן שבו הפרידה בין דמות המצולם לבין מקומו …

הפורטרטים של אירווינג פן לקריאה »