Gerhard Richter Portrait Karl-Heinz Hering, 1968, Oil on canvas

גרהרד ריכטר 1961/62 באלברטינום, דרזדן

29.8.2020 – 29.11.2020 ארכיון גרהרד ריכטר והאלברטינום בדרזדן חברו יחד כדי להציג תערוכה של היצירות המוקדמות של גרהרד ריכטר, שנקראת "גרד ריכטר 1961/62". התערוכה היא הזדמנות ייחודית לבחון את העבודות המועטות שנותרו מתחילת הקריירה של ריכטר במערב. את התערוכה אצר המנהל של ארכיון גרהרד ריכטר, ד"ר דיטמר אלגר. גרהרד ריכטר ריכטר, אחד מהאמנים בני זמננו …

גרהרד ריכטר 1961/62 באלברטינום, דרזדן לקריאה »